• Anjou blanc demi-sec 2020 / cépage chenin
  • Anjou blanc sec 2020 / cépage chenin
  • Anjou blanc moelleux 2020 / cépage chenin
  • Coteaux du Layon 2017 / cépage chenin
  • Vin de France blanc sec 2020 – Cuvée blanc de Noirs / cépage cabernet franc
  • Cuvée Galopinière 2003 – Anjou Blanc sec / cépage chenin
  • Cuvée Frimas 1998 – anjou blanc moelleux / cépage chenin20 ans de fût

Cuvée Galopinière 2003
Cuvée Frimas 1998